Meny Lukk

De Unges Orkesterforbund

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 5500 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 180 lokale orkestre. UNOF har kretsledd i de fleste av landets fylker.

Alle demokratiske orkestre med unge musikere i Norge kan bli medlem i UNOF. Våre medlemsorkestre er alt fra kvartetter til symfoniorkestre i full størrelse.

UNOF Vestland

UNOF Vestland er organisasjonens kretsledd i Vestland, og har ca 700 medlemmer fordelt på 17 orkestre. UNOF Hordaland har ved siden av å være en interesseorganisasjon for medlemsorkestrene tre hovedaktiviteter:

Frem til april 2016 hadde også UNOF Hordaland ansvar for drift av Ung Symfoni, som nå heter Bergen Filhamoniske Ungdomsorkester (BFUng). Stiftelsen Harmonien har overtatt driften, men orkesteret er fremdeles medlem i UNOF.
Nytt for 2019 er et prøveprosjektet «Rett i orkester», RiO, hvor 4 orkestre har fått en egen aspirantgruppe for nybegynnere. Vanligvis er man nødt til å ha spilt to år før man begynner i orkester. Med RiO er det mulig å starte «rett i orkester». Prosjektet er støttet av LNU og skal vare ut skoleåret 20/19. Vi håper dette kan utvides til en fast ordning som dekker alle våre barneorkestre i hele Hordaland.

Her kan du lese mer om fordelene ved å være medlem, eller søke om medlemskap.

Politisk arbeid

UNOF følger opp medlemsorkestrenes interesser overfor politikere. Vi jobber for at barn og unge kan få opplæring og spille i orkester, og at barn og unge får mulighet til å påvirke sin egen organisasjon og utvikling.

Les mer om UNOFs politiske arbeid

Støtteordninger

UNOF forvalter ulike støtteordninger for barne- og ungdomsorkestre. Noen av støtteordningene er forbeholdt UNOFs medlemmer, andre er åpne for alle.

Se alle støtteordninger

Samarbeidspartnere

UNOF er medlem av følgende organisasjoner: